Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Μια Ανθρωποκεντρική Θεραπευτική Αντιμετώπιση

 

Η θεραπεία με βελονισμό αποτελεί μια απόλυτα εξατομικευμένη μέθοδο.

Ο σχεδιασμός της βασίζεται σε μια εκτενή διαδικασία, η οποία σχετίζεται με την εκάστοτε πάθηση, το υπόλοιπο ιατρικό ιστορικό, τη φαρμακευτική αγωγή, τις διατροφικές συνήθειες, την ψυχολογική κατάσταση και τον τρόπο διαβίωσης του θεραπευόμενου. 

Για το λόγο αυτό, συνδυάζεται η μεθοδολογία της κλασικής ιατρικής με τα διαγνωστικά πρωτόκολλα της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής.

Το θεραπευτικό σχήμα που εφαρμόζεται σε δυο ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζουν τα ίδια συμπτώματα, είναι διαφορετικό για τον καθένα από αυτούς και μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

Τι περιλαμβάνει ένα θεραπευτικό σχήμα;


Κάθε βασικό σχήμα θεραπείας αποτελείται από ένα κύκλο αλλεπάλληλων συνεδριών βελονισμού σε κοντινά χρονικά διαστήματα. Ο ακριβής αριθμός εξαρτάται από διάφορους παράγοντες με βασικούς το είδος, τη βαρύτητα και την χρονιότητα του προβλήματος. Κατά μέσο όρο ένας κύκλος αποτελείται από 8-12 συνεδρίες.

Στην πρώτη επίσκεψη ο Ιατρός σας, θα πάρει ένα εκτενές κλασικό ιατρικό ιστορικό, το οποίο θα συνδυαστεί με τη διαγνωστική μεθοδολογία της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής.
Ανάλογα με το είδος του κύριου προβλήματος για το οποίο έχετε προσέλθει, θα ακολουθήσει κλινική εξέταση και είναι πιθανόν να σας δοθεί να συμπληρώσετε ένα εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο.
Σε ορισμένες περιπτώσεις αν κριθεί απαραίτητο, ο ιατρός θα σας παραπέμψει για εργαστηριακές εξετάσεις ή για περαιτέρω εκτίμηση.
Με βάση τα παραπάνω, θα σχεδιαστεί το εξατομικευμένο πρωτόκολλο βελονισμού και συμπληρωματικών τεχνικών, το οποίο θα ακολουθήσετε κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας.

Κατά την διάρκεια του κύκλου συνεδριών γίνεται συνεχής αξιολόγηση του αποτελέσματος καθώς και των συνοδών προβλημάτων και είναι πιθανόν το θεραπευτικό σχήμα να τροποποιείται αναλόγως.

   

Είναι ανώδυνος ο βελονισμός;


Όταν εκτελείται από εξειδικευμένο Ιατρό, ο βελονισμός αποτελεί μια μέθοδο απόλυτα ασφαλή, χωρίς αντενδείξεις και παρενέργειες.
Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιτρέψει την κατασκευή πολύ λεπτών βελονών, γεγονός που καθιστά την εφαρμογή εντελώς ανώδυνη, τόσο ώστε να χρησιμοποιείται ευρέως και σε παιδιά. 

 

Ποιές θεραπευτικές τεχνικές χρησιμοποιούμε;


 Παραδοσιακός Κινέζικος Βελονισμός

 Ωτοβελονισμός

 Ημιμόνιμος Συνεχής Ωτοβελονισμός

 Ηλεκτροβελονισμός

 Moxibustion therapy

 Micro-Needling

 Gua Sha

ΠΑΝΑΚΕΙΑ ΒελονισμόςΠΑΝΑΚΕΙΑ
"Η θεραπεύουσα πάσαν νόσον"
Αρχαιοελληνική Θεότητα, κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης, αδερφή της Υγείας, της Ιασούς και της Ακεσούς.

  


Στο Ιατρείο Βελονισμού στη Θεσσαλονίκη, παρέχεται ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ, η δυνατότητα μιας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ επίσκεψης, κατά την οποία ο Ιατρός, αφού λάβει ένα αδρό ιστορικό, θα σας πληροφορήσει  για τις εξατομικευμένες θεραπευτικές ενδείξεις του Ιατρικού Βελονισμού που είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε εσάς.

 

  
  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βελονισμός Θεσσαλονίκη

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?