ΠΟΝΟΣ

 

Ο Πόνος -όπως ορίζεται από τη Διεθνή Εταιρεία Μελέτης του Πόνου- "αποτελεί μια δυσάρεστη αισθητική ή συναισθηματική απάντηση σε ένα ερέθισμα που σχετίζεται με υπαρκτή ή πιθανή καταστροφή ή βλάβη των ιστών".

Είναι η κύρια αιτία για τον οποία ένας άνθρωπος αναζητά ιατρική συμβουλή. Αποτελεί μια από τις πιο πρώϊμες και αρχέγονες αντιδράσεις του οργανισμού στην ασθένεια ή σε οποιoδήποτε βλαπτικό παράγοντα, ενώ είναι το πιο συχνά συναντόμενο σύμπτωμα στις περισσότερες παθήσεις.

Η αντίληψη του Πόνου είναι υποκειμενική. Δεν υπάρχει καμία δοκιμή ή μηχάνημα που μπορεί να μετρήσει και να εντοπίσει τον πόνο με ακρίβεια. Έτσι, οι επαγγελματίες υγείας βασίζονται στην περιγραφή του ασθενούς, όσο αφορά στον τύπο, την ένταση, και τη θέση του. Ο Πόνος εξαρτάται από πληθώρα διαφορετικών παραγόντων όπως το φύλο, η ηλικία, η φυλή, το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και η ψυχολογική κατάσταση.

Για αυτούς τους λόγους, ο Πόνος μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την Ποιότητα Ζωής του ανθρώπου.

 

Χρόνιος Πόνος: "Πάθηση - Όχι σύμπτωμα"


Χρόνιος θεωρείται ο πόνος ο οποίος διαρκεί τουλάχιστον για 3 μήνες, δεν έχει πάντοτε σαφή αιτία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το αίτιο το οποίο τον προκάλεσε είναι δυνατόν να μην υφίσταται πλέον.

Ενώ ο οξύς πόνος αποτελεί μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού στα βλαπτικά ερεθίσματα, ο Χρόνιος Πόνος διαφέρει, αποτελώντας ένα πολυσύνθετο βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο με ολοένα και αυξανόμενη συχνότητα, ειδικά στις εξελιγμένες κοινωνίες. 

Η Διεθνής Εταιρεία Μελέτης του Πόνου αναλύοντας επιστημονικές έρευνες από διάφορες χώρες του κόσμου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συχνότητα εμφάνισης Χρόνιου Πόνου στους ενήλικες, κυμαίνεται μεταξύ 10 - 55%. Αντίστοιχα υψηλό είναι το οικονομικό κόστος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δαπανώνται ετησίως 9 δις λίρες, μόνο για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας-ισχιαλγίας.

Ύψιστης σημασίας είναι η μεγάλη επίπτωση που έχει ο χρόνιος πόνος στην Ποιότητα Ζωής του ασθενούς και των οικείων του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πόνου >>


Διαχείριση Χρόνιου Πόνου


Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και η εξειδικευμένη πλέον ιατρική έρευνα, μπορούν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του Χρόνιου Πόνου.

Παρ' όλα αυτά ο Χρόνιος Πόνος είναι ατομική υπόθεση.

Το θεραπευτικό πλάνο κάθε ασθενούς πρέπει να είναι απόλυτα εξατομικευμένο, η παρακολούθηση συνεχής και η συνεργασία ιατρού-ασθενούς άριστη.

Η διαχείριση ενός τέτοιου σύνθετου προβλήματος, απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση από μια ομάδα διαφόρων επαγγελματιών υγείας, με σκοπό όχι μόνο την αντιμετώπιση του Πόνου, αλλά και την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής, το οποίο αποτελεί έργο των εξειδικευμένων Ιατρείων Πόνου.

 
Η αντιμετώπιση του Χρόνιου Πόνου επιβάλλεται να είναι πολυδιάστατη και μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή
  • Εγχύσεις - Ηλεκτρική Διέγερση - Εφαρμογή Ραδιοσυχνοτήτων
  • Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές
  • Φυσιοθεραπεία, Εργασιοθεραπεία
  • Ιατρικό Βελονισμό
  • Συμπληρωματικές θεραπείες (χειροπρακτική, τεχνικές χαλάρωσης, ανατροφοδότηση κ.ά.)
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Διατροφικές οδηγίες
  • Εκπαίδευση στην αυτο-διαχείριση του Πόνου

Ιατρείο Πόνου Βελονισμού Θεσσαλονίκη - ΜορφέαςΜΟΡΦΕΑΣ
"Ό έχων την ικανότητα να παίρνει οποιαδήποτε μορφή και να εμφανίζεται στα όνειρα"
Γιος του Ύπνου και της Πασιθέης
Από το όνομά του προέρχεται η λέξη Μορφίνη

 


 Ο οξύς πόνος συνήθως υποχωρεί με τις προσπάθειες ενός επαγγελματία υγείας. 
Ωστόσο, η Διαχείριση του Χρόνιου Πόνου συχνά απαιτεί τις συντονισμένες προσπάθειες μιας 
Ομάδας Διαχείρισης Πόνου >>

 

Κράτα το

 

2017 - Ενάντια στον μετεγχειρητικό πόνο2017
Έτος ενάντια στο Μετεγχειρητικό Πόνο
Διεθνής Εταιρεία Μελέτης του Πόνου

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

 

 Ιατρείο Πόνου Βελονισμού Θεσσαλονίκη - ΎπνοςΥΠΝΟΣ
"Αυτός που φέρνει ύπνο γλυκό σε θεούς
και ανθρώπους"

Αρχαιοελληνική θεότητα, γιός της Νύχτας και του Έρεβους

 

Κράτα το

 

Πληροφορίες για τους ασθενείς σχετικά με το Χρόνιο Πόνο από την  Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας

 


 "Opus Divinum est Sedare Dolorem" • "Το να θεραπεύεις τον Πόνο είναι έργο θεϊκό"

 

  
  

ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ

Βελονισμός Θεσσαλονίκη

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?